News

POPLIVE onderzoekt concertbeleving [in Dutch]

March 16th, 2022

In het voorjaar van 2022 doet POPLIVE-onderzoeker Martijn Mulder onderzoek naar de publieksbeleving bij popconcerten. Concertbezoekers die deelnemen aan dit onderzoek worden voor, tijdens en na het concert gevolgd en ondervraagd door de onderzoeker: voorafgaand aan het concert vult de bezoeker een vragenlijst in over de motieven om het concert te bezoeken en de verwachtingen; tijdens het concert (tussen de muziek door) beantwoordt de deelnemer enkele hele korte vragen over de beleving op dat moment en meteen na afloop van het concert interviewt de onderzoeker de bezoeker over diens beleving tijdens en meteen na het concert. Door deze specifieke onderzoeksopzet, waarbij de beleving zoveel mogelijk in het moment gemeten wordt, hopen we een beter inzicht te krijgen in de beleving, de waarde en betekenis van het bijwonen van popconcerten. Deze kennis draagt bij aan het beter begrijpen en erkennen van de waarde van livemuziek voor individuen, helpt de sector de live-ervaring te verbeteren en kan beleidsmakers en subsidieverstrekkers helpen bij het waarderen van de popsector.

 

Indien je in april of mei een popconcert bezoekt en graag deel wilt nemen aan dit onderzoek, stuur dan een mail naar mulder@eshcc.eur.nl. Deelnemers ontvangen na afloop van het onderzoek een cadeaubon. UPDATE: op dit moment zoeken we vooral nog vrouwelijke respondenten voor dit onderzoek!