News

POPLIVE onderzoekt concertbeleving [in Dutch]

March 16th, 2022

In het voorjaar van 2022 deed POPLIVE-onderzoeker Martijn Mulder onderzoek naar de publieksbeleving bij popconcerten. Concertbezoekers die deelgenomen hebben aan dit onderzoek zijn voor, tijdens en na het concert gevolgd en ondervraagd door de onderzoeker: voorafgaand aan het concert kreeg de bezoeker een vragenlijst over de motieven om het concert te bezoeken en de verwachtingen; tijdens het concert (tussen de muziek door) beantwoorde de deelnemer enkele hele korte vragen over de beleving op dat moment en meteen na afloop van het concert is de bezoeker geinterviewd door de onderzoeker over de beleving van de bezoeker tijdens en meteen na het concert. Door deze specifieke onderzoeksopzet, waarbij de beleving zoveel mogelijk in het moment gemeten wordt, hopen we een beter inzicht te krijgen in de beleving, de waarde en betekenis van het bijwonen van popconcerten. Deze kennis draagt bij aan het beter begrijpen en erkennen van de waarde van livemuziek voor individuen, helpt de sector de live-ervaring te verbeteren en kan beleidsmakers en subsidieverstrekkers helpen bij het waarderen van de popsector. De eerste resultaten van dit onderzoek worden verwacht in het najaar van 2022.