Over Poplive (NL)POPLIVE (Nederlands)

POPLIVE is een grootschalig onderzoeksproject naar livemuziek dat plaatsvindt van 2017 tot 2022 aan de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam. Hierbij werken we samen met de VNPF en MOJO Concerts BV. Het project wordt gesubsidieerd door de NWO als onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie.

In dit onderzoeksproject analyseren we de waarde van live popmuziek, en dan kijken we niet alleen naar de economische, maar ook naar de sociale en culturele waarde. Welke rol speelt livemuziek in de carrières van artiesten? Hoe ontwikkelen de voorkeuren, ervaringen en het gedrag van bezoekers zich? Wat betekent dit voor de toekomst van podia en festivals? Wat is de waarde van podia en festivals voor hun omgeving? Wat voor invloed hebben zij op de lokale economie en toerisme? Wat is hun rol in het bereiken van een nieuw en meer divers publiek? Hoe kunnen podia en festivals bijdragen aan de ontwikkeling van nieuw talent, muzikale innovatie en genrediversiteit? En gedurende het project zijn daar ook vragen bijgekomen over de gevolgen van de pandemie en lockdown op de Nederlandse livesector.

Staging popular music: sustainable live music ecologies for artists, music venues and cities

Al voor COVID-19 was de popmuziekindustrie sterk aan verandering onderhevig: de inkomsten uit verkoop van muziekdragers nemen af en livemuziek wordt steeds belangrijker. Popartiesten zijn steeds meer afhankelijk van live optredens als inkomstenbron. Deze veranderingen hebben verschillende gevolgen voor de livemuziek. Zo vraagt dit businessmodel dat draait om optreden voor artiesten in deze onzekere arbeidsmarkt om een uitgebreidere en veranderende skill-set. Voor podia leidt dit tot meer competitie met nieuwe en tijdelijke podia zoals festivals en pop-uplocaties. Lokale overheden verwachten van de livemuziekindustrie steeds vaker dat ze een economische en sociaal-culturele toegevoegde waarde hebben. Kortom, om de duurzaamheid van popmuziek te garanderen is het belangrijk om de lokale muziekecologieën te verbeteren zodat ze meer economische, culturele en sociale waarde hebben voor al deze stakeholders. Vanzelfsprekend is de pandemie en de daarmee gepaard gaande langdurige lockdown van de livesector ook van invloed op de inhoud van het project.

In dit project onderzoeken we hoe lokale livemuziekecologieën bij kunnen dragen aan de carrières van popmuzikanten, aan een verbeterde positie van podia en festivals en de lokale (stedelijke) gemeenschap in het algemeen. In ons project worden verschillende methoden gebruikt, van extensief kwantitatief tot intensieve kwalitatief. Het onderzoek bestaat uit drie onderling verbonden projecten:

Project 1

Musicians: making a living in live music

Op het niveau van de maker kijken we naar de positie van muzikanten en de rol van livemuziekecologieën in de ontwikkeling van een nieuwe generatie popartiesten. In dit project willen we onderzoeken hoe artiesten omgaan met de onzekere arbeidsmarkt en zich de nieuwe vereiste skills eigen maken. De kernvraag is hier hoe popmuzikanten, podia en popopleidingen bij kunnen dragen aan een gezonde livemuziekecologie. Rick Everts is PhD-kandidaat binnen dit project.

Project 2

Music venues and festivals: staging the live music experience

Op het niveau van podia en festivals zoeken we naar een gezonde balans tussen structurele en tijdelijke livemuziekinfrastructuren die verschillende publieken bedienen. Ook wordt de beleving van livemuziek onderzocht om zo de waarde die gecreëerd wordt voor bezoekers in kaart te brengen. Doel is om er achter te komen hoe de livemuziekindustrie haar waarde kan verbeteren voor consumenten en de maatschappij. Martijn Mulder is PhD-kandidaat binnen dit project.

Project 3

Cities: the places of live music

Op het maatschappelijk niveau richten we ons op de waarde van livemuziekecologieën voor de stad. Al speelt livemuziek een belangrijke rol in stedelijke ontwikkeling, kennis ontbreekt over hoe livemuziek een bijdrage levert aan stedelijke planning en city branding. Het belangrijkste doel is hier om een antwoord te geven op de vraag: wat zijn de economische, culturele en sociale waarden van livemuziek voor de stad? Arno van der Hoeven is postdoc binnen dit project.

Op deze website kunt u meer lezen over het POPLIVE-project, het laatste nieuws, ons team, onze partners en publicaties. Wij zijn zeer benieuwd naar jullie ideeën. Dus als u suggesties, adviezen, tips, commentaren of vragen heeft over het POPLIVE-project, aarzel dan niet om contact op te nemen!