De Nederlandse Livemuziek Monitor 2008-2019 

Nederlandse Livemuziek Monitor 2008-2019: Popconcerten en -festivals in het tijdperk tussen streaming en sluiting

For English click here.

 

De Nederlandse Livemuziek Monitor geeft een gedetailleerd beeld van het totaalaanbod van live popmuziek in Nederland van 2008 t/m 2019. Dit pre-corona tijdperk omvat 292.615 optredens door 30.673 artiesten en bevat zowel alle concerten in podia (155.144) als op festivals (137.471). De monitor bevat niet alleen informatie over de optredens en de podia en festivals maar ook over de artiesten (inclusief o.a. de hoeveelheid optredens per artiest, het aantal artiesten dat doorstroomt naar grotere podia, herkomst van de artiest en genderverhoudingen), over de ontwikkeling van genres en over de geografische spreiding van livemuziek.

De Livemuziek Monitor is onderaan deze pagina te lezen en te downloaden. Indien je een fysiek exemplaar wilt ontvangen, stuur dan een mail met je adresgegevens.

In de monitor wordt verwezen naar bijlagen, deze zijn hier te vinden.

Een toelichting op de diversiteitsindex programmering podia en festivals die in de monitor gepresenteerd wordt, is hier te vinden. De toelichting op de index gezond stedelijk ecosysteem podia en festivals vind je hier.

Erratum: in figuur 2.6a in de monitor is het percentage van de provincie Flevoland weggevallen. Dit moet zijn 0,8%.


Sterke toename livemuziek maar nog weinig diversiteit

Ondanks de groei van het aanbod van live popmuziek op de Nederlandse podia en festivals (+57%), is het aanbod tussen 2008 en 2019 nauwelijks diverser geworden, wat betreft gender en herkomst van de optredende artiesten. Vier van de vijf optredende artiesten zijn man en meer dan vier op de vijf optredens worden verzorgd door artiesten uit drie landen: Nederland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Op het gebied van gender is sinds 2017 wel een lichte trendbreuk te zien; het aandeel van vrouwelijke artiesten neemt sindsdien gaandeweg toe. Poppodium Vera in Groningen heeft het meest diverse programma en het Utrechtse Le Guess Who? is het meest diverse festival.

Meer optredens en festivals

Uit de Livemuziek Monitor blijkt dat het aanbod aan popoptredens in het tijdperk voorafgaand aan de pandemie sterk is toegenomen, met 2016 als absoluut topjaar. Binnen de groei van optredens in de podia, springt de groei van concerten in theaters en schouwburgen in het oog. Het aantal popoptredens in cafés en discotheken nam daarentegen af. Noord-Holland en Noord-Brabant zijn de provincies met relatief het grootste live-aanbod; Zuid-Holland heeft relatief weinig aanbod. Groningen is de stad met de grootste dichtheid aan livemuziek; Utrecht is echter de stad met het meest gezonde live-aanbod. Dat wil zeggen dat die stad de beste balans heeft tussen de omvang en opbouw van het stedelijke live-aanbod. Utrecht wordt daarin op de voet gevolgd door Amsterdam en Eindhoven. Den Haag komt niet verder dan de 20e plaats op deze lijst.

Doorstroming beperkt

Van alle artiesten die in twaalf jaar op een poppodium of -festival stonden, verzorgde bijna twee derde hooguit vijf optredens. Van alle artiesten die in 2008 in Nederland optraden, was 14% twaalf jaar later nog steeds op de bühne te vinden. De kans om als beginnende artiest door te breken naar de grootste podia is minder dan 1%: van de meer dan 12.000 acts die tussen 2008 en 2012 op de kleinste podia stonden, wisten er 89 door te breken naar de podia met een capaciteit van 4.000 of meer.

Gojira in Doornroosje (Jimmy Israel)
Janelle Monae op DTRH (Bart Heemskerk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees of download hieronder de Livemuziek Monitor voor veel meer feiten en cijfers over live in Nederland. Eerder heeft POPLIVE een rapport gepubliceerd over de motieven en voorkeuren van de bezoekers aan livemuziek in Nederland. Dat rapport is hier te vinden.